FAI UMM Tandatangai MoU dengan Muhammadiyah Islamic College Singapore: Langkah Menuju Taraf Internasional

Senin, 19 Juli 2021 06:45 WIB

 
FAI UMM resmi menandatangani kerjasama dengan Muhammadiyah Islamic College Singapore, memorandum persefahaman antara MIC dan FAI UMM dilakukan secara online pada 28 Juni 2021. Kerjasama tersebut merupakan program ijazah sambilan yang akan dilaksanakan selama 4 tahun, pendaftaran program ini akan dibuka mulai bulan depan dengan kuota peserta didik sebanyak 7- 15 mahasiswa.
 
Tobroni menyampaikan bahwa Majlis Konvokesyen adalah untuk meraikan kejayaan graduan dan saat yang dinanti-nantikan setiap graduan kerana Skrol yang diterima merupakan hasil ‘tuaian’ selama dua ke empat tahun berada di Kolej Islam Muhammadiyah dan juga merupakan ‘tiket’ untuk meneruskan perjuangan seterusnya.
 
MIC didirikan oleh Persatuan Muhammadiyah (MA), merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 1957, MIC adalah salah satu dari sekian banyak lembaga yang MA didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Muhammadiyah Islamic College (MIC) adalah lembaga yang berkomitmen untuk memberikan kualitas pendidikan Islam pasca sekolah menengah untuk massa di Singapura. MIC telah mencapai beberapa tonggak sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Singapura. Sejak dimulai pada tahun 2000, telah menghasilkan 7 angkatan lulusan dengan Gelar Sarjana, Diploma dan Sertifikat. MIC terdaftar di Kementerian Pendidikan dan merupakan Pusat dan Penyedia Pendidikan Islam (IECP) Bersertifikat lembaga juga. MIC mengisi celah kunci dalam komunitas Muslim untuk Pendidikan Islam Tersier.
 
Sebagai Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan pengetahuan holistik yang akan membentuk nilai dan kualitas pemimpin masa depan kita. Dengan demikian, MIC akan menjadi sebuah Lembaga Pendidikan Islam yang relevan. Pendidikan yang ditawarkan MIC bersifat holistik dan mengintegrasikan pembelajaran dengan relevansi kontekstual untuk aplikasi kehidupan dan pengembangan karir. Nilai Agama bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah serta warisan yang kaya dari Peradaban Islam kita menjadi hidup sepanjang pendidikan siswa di Kampus.
 
"Seiring dengan perkembangan pendidikan Islam, pengukuhan dan pemerkasaan Sistem Pendidikan Islam telah dilaksanakan agar sepanjang tempoh pengajian tersebut, para graduan telah dicurahkan dengan segala ilmu, pengalaman dan kemahiran dari segenap aspek dalam bidang yang diceburi dalam mempersiapkan diri menghadapi cabaran kerja atau hidup yang sebenar," ujar Dekan FAI UMM. (LA)

Shared: