Kolom Mahasiswa

Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Syari'ah

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

2010 – 2011

 

Ketua         : Isnainy

Sekretaris  : Reni Susilowati

Bendahara : Nurul Karimah

 

Bidang Penalaran

Koordinator  : Rukaida

Anggota       :Ainun Najib

                     Faqih Rizaldi

                     Muhammad Junaidi

 

Bidang HUMAS

Koordinator  : M. Bashiruddin

Anggota       : Khaeruddin

                     Dedi Hariadi

                     Indah Diaswati

 

Bidang LITBANG

Koordinator  : Arribath Pris Firdaus

Anggota       : Muhammad Nabawi

                     Imam Syaf'i

                     Azhari
Shared:
Kolom Mahasiswa